HD small

39993

วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ 2561 เวลา 09.00 น. ดร.พิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 17 เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาตามโครงการพัฒนาเเละเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฎิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ของการดำเนินการทางวินัยและคดีปกครอง ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานศึกษาธิการภาค 17 ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมชัยนาท โรงเเรมท็อปแลนด์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

39994 39995 39996
39998 39999 39997
40000 40001 40002
40003 40004 40005
40007 40008 40009
40010 40011 40012