อังคาร, กรกฏาคม 29, 2014
ป้ายโฆษณา
yellow-design-t3


  arrow-17-24 ระบบภาวะฉุกเฉิน (Emergencey Situation) ของการจัดการกระบวนการ (Process Management)

arrow-17-24 คู่มือการป้องกันและบรรณเทาสาธารณภัย
arrow-17-24 คู่มือระบบภาวะฉุกเฉิน
arrow-17-24 คู่มือการจัดทำแผนปฎิบัติการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
arrow-17-24 คู่มือกระบวนการจัดทำแผนปฎิบัติการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
arrow-17-24 คู่มือกระบวนการพัฒนาระบบการตรวจราชการและติดตามประเมินผล
arrow-17-24 คู่มือกระบวนการจัดทำฐานข้อมูลผลการตรวจราชการโดยใช้เทคโนโลยี
arrow-17-24 คู่มือการปฎิบัติงานกระบวนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการตรวจราชการ
arrow-17-24 คู่มือการปฎิบัติงานกระบวนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสนับสนุนการตรวจราชการและติดตามประเมินผล
arrow-17-24 คู่มือการปฎิบัติงาน งานสารบรรณ
arrow-17-24 คู่มือการปฎิบัติงานการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 

กลุ่มอำนวยการฯ

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 64918