JS News 2 - шаблон joomla Mp3
21 สิงหาคม 2017
ป้ายโฆษณา

กลุ่มพัฒนาระบบและวิจัย

กลุ่มเลขานุการคณะกรรมการฯ (ก.ต.ป.ศ.)

จุดเชื่อมโยงหน่วยงานหลัก

แบบสำรวจความพึงพอใจ

1. ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์เป็นประโยชน์จากเว็บไซต์นี้


ผลลัพธ์

2. การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสารบนหน้าเว็บไซต์ สะดวกต่อการค้นหา


ผลลัพธ์

3. การจัดรูปแบบหน้าจอ ได้แก่ รูปภาพ ตัวอักษรและสี มีความเหมาะสม


ผลลัพธ์

4. มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ


ผลลัพธ์

5. ความพึงพอใจโดยรวมในการใช้งานเว็บไซต์


ผลลัพธ์

ข่าวสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล

วันที่ 20 -23 สิงหาคม 2560 สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. จัดประชุมโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการตรวจ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมบียอนด์สวีท กรุงเทพมหานคร
วันที่ 20 -23 สิงหาคม 2560 สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. จัดประชุมโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการตรวจ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
ประชุมโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตรวจ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก
เมื่อวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2560  สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. จัดประชุมโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตรวจ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ครั้งที่ 2/2560 โดยมีนายบัณฑิตย์  ศรีพุทธางกูร เป็นประธานการประชุม ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโกวิท วรพิพัฒน์ อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ครั้งที่ 2/2560 โดยมีนายบัณฑิตย์  ศรีพุทธางกูร
ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตรวจ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 3/2560
นายกำพล  วันทา ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตรวจ ติดตาม ตรวจสอบ
ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 3/2560 วันจันทร์ที่ 17 กรกรฎาคม 2560
ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 3/2560 วันจันทร์ที่ 17 กรกรฎาคม 2560

ข่าวการตรวจราชการผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 16 สิงหาคม 2560  นายพีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดสตูล
วันที่ 16 สิงหาคม 2560  นายพีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดสตูล ตรวจราชการแบบบูรณาการตามแผนการตรวจราชการ ประจำปี
วันที่ 15 สิงหาคม 2560 นายพีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาตรวจราชการแบบบูรณาการตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบที่ 2
วันที่ 15 สิงหาคม 2560 นายพีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาตรวจราชการแบบบูรณาการตามแผนการตรวจราชการ ประจำ
นพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมการตรวจราชการแบบบูรณาการ  ประจำปี๒๕๖๐ รอบที่๒ จังหวัดนครราชสีมา
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมการ
วันที่ 9 สิงหาคม 2560 นายสันติ แสงระวี รองศึกษาธิการภาค 8 และคณะกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล  ร่วมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 2 ในพื้นที่จังหวัดยะลา
วันที่ 9 สิงหาคม 2560 นายสันติ แสงระวี รองศึกษาธิการภาค 8 และคณะกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล  ร่วมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ประจำปี
วันพุธที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐  นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมการตรวจราชการแบบบูรณาการ  ประจำปี ๒๕๖๐
วันพุธที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐  นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมการตรวจราชการแบบบูรณาการ  ประจำปี ๒๕๖๐
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
  • จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 190793
เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์