JS News 2 - шаблон joomla Mp3
19 กุมภาพันธ์ 2018
ป้ายโฆษณา

กลุ่มอำนวยการและประสานงาน

จุดเชื่อมโยงหน่วยงานหลัก

ข่าวสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ครเั้งที่ 2/2560
นายกำพล  วันทา ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวง
ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2560 โดยมี นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสอาด พิมพ์สวัสดิ์ ชั้น 9 อาคารรัชมังคลาภิเษก
ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2560  โดยมี นายชัยยศ  อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน
โครงการประชุมปฏิบัติการสรุปและประเมินผลการตรวจราชการงวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 2-5 พฤษภาคม 2560 ห้องประชุมเจ้าพระยา4 ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์เพลส จังหวัดนนทบุรี
นายกำพล  วันทา ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการประชุมปฏิบัติการสรุปและประเมินผลการตรวจราชการงวดที่1
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการปฏิบัติงานและเครือข่ายสนับสนุนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ โรงแรม นิว แทรเวิล บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี
เมื่อวันที่ 26-28 เมษายน 2560 นายกำพล  วันทา ผอ.สตผ. สป. เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการปฏิบัติงานและเครือข่ายสนับสนุน
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมประจวบ แสงอินทร์ อาคารัชมังคลาภิเษก ชั้น 10
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. นางนิตย์  โรจน์รัตนวาณิชย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นประธาน

ข่าวการตรวจราชการผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 นายพีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายเสถียร รุกขพันธ์ รองศึกษาธิการภาค 7 ร่วมประชุมตรวจติดตาม
วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 นายพีรศักดิ์  รัตนะ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายเสถียร รุกขพันธ์ รองศึกษาธิการภาค 7 ร่วมประชุมตรวจติดตาม
วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.อรรถพล ตรึกตรอง) รองศึกษาธิการภาค 14 (นายสมเกียรติ แถวไธสง) และคณะประชุมติดตามนโยบาย
วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.อรรถพล ตรึกตรอง) รองศึกษาธิการภาค 14 (นายสมเกียรติ แถวไธสง) และคณะประชุมติดตามนโยบาย
วันนี้ 16 พฤษภาคม 2560 ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 8 ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการ ศอ.บต.เป็นประธาน
วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ดร.พีรศักดิ์  รัตนะ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 8 ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการ ศอ.บต.เป็นประธาน
วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.อรรถพล ตรึกตรอง) ตรวจเยี่ยมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์และขอฝากในเรื่องการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.อรรถพล  ตรึกตรอง)  ตรวจเยี่ยมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์และขอฝากในเรื่องการยกระดับ
9 พฤษภาคม 2560 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.อรรถพล ตรึกตรอง)ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและนิทรรศการและสอนการทำดอกไม้จันท์ ให้แก่นักศึกษาและประชาชน
9 พฤษภาคม 2560  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.อรรถพล  ตรึกตรอง)ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและนิทรรศการและสอนการทำดอกไม้จันท์ ให้แก่
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
 • จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 188869
เรามี 11 บุคคลทั่วไป ออนไลน์